Torna

En els casos en què l'Usuari adquireixi productes en o a través del Lloc Web del Titular, se li proporcionen diversos drets, tal com s'indica i es descriu a continuació:

Dret de desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, té dret a retirar-se d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense justificació.

Aquest termini de desistiment caducarà 14 dies naturals des del dia en què l'Usuari o un tercer autoritzat per l'Usuari, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Open Fun Group, S.L. o en cas que els béns que integrin la seva comanda siguin lliurats per separat, 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzi per aquest últim , a part del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que formaven la mateixa ordre de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar a Open Fun Group, S.L. Pot fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web o a través de l'adreça de correu electrònic info@thegolfsquare.com o l'adreça: Carrer Mas racó, 6B, Fornells de la Selva, 17458, Girona, Espanya.

L'Usuari, independentment dels mitjans d'elecció per comunicar la seva decisió, ha d'indicar clarament i inequívocament que és la seva intenció retirar-se del contracte de compra. En qualsevol cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de desistiment que Open Fun Group, S.L. posa a disposició com a part d'aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir amb el termini de desistiment, és suficient que la comunicació que expressa la decisió de retirar-se inequívocament s'enviï abans que expiri el termini.

En cas de desistiment, Open Fun Group, S.L. reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (a excepció de les despeses addicionals escollides per l'Usuari per un mètode d'enviament diferent de la modalitat menys costosa que s'ofereix al Lloc Web) sense cap retard indegut i, en qualsevol cas, com a molt tard 14 dies naturals des de la data en què Open Fun Group , S.L. s'informa de la decisió de retirar per part de l'Usuari.

Open Fun Group, S.L. reemborsarà a l'Usuari la mateixa forma de pagament que l'Usuari va utilitzar per fer la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no comportarà cap cost addicional per a l'Usuari. No obstant això, Open Fun Group, S.L. podrà retenir aquest reemborsament fins que hagi rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari presenti un justificant de la devolució dels mateixos, depenent de quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot tornar o enviar els productes a Open Fun Group, S.L. a: Carrer Mas racó, 6B, Fornells de la Selva, 17458, Girona, Espanya.

I ho ha de fer sense cap retard indegut i, en qualsevol cas, com a molt tard 14 dies naturals des de la data en què es va informar el grup de diversió oberta, S.L. va ser informat de la decisió de retirada. L'Usuari reconeix saber que ha d'assumir el cost directe de la devolució (transport, lliurament) de la mercaderies, si n'hi ha. A més, serà responsable de la disminució del valor dels productes resultants de la manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, característiques i funcionament de la mercaderies.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com estableix l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. A manera d'exemple, i no exhaustivament, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que poden deteriorar-se o caducar ràpidament; CD/DVD de música o vídeo sense el seu embalatge, ja que està segellat de fàbrica; productes que per motius d'higiene o salut estan segellats i han estat desprecintats després del part.

En aquest mateix sentit, es regirà la prestació d'un servei que l'Usuari pugui contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no ajudarà al dret de desistiment als Usuaris quan s'hagi executat íntegrament la prestació del servei, o quan s'hagi iniciat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que , un cop executat el contracte per Open Fun Group, S.L., hauràs perdut el teu dret de desistiment.

En qualsevol cas, no es farà cap devolució si el producte s'ha utilitzat més enllà de la mera obertura del mateix, productes que no es troben en les mateixes condicions en què van ser lliurats o que han patit algun dany després del lliurament.

A més, els productes han de ser retornats utilitzant o incloent tot el seu embalatge original, instruccions i altres documents adjunts, a més d'una còpia de la factura de compra.

Per iniciar un procés de devolució d'alguns dels nostres productes, poseu-vos en contacte amb Open Fun Group, S.L. per correu info@thegolfsquare.com.

Devolució de productes defectuosos o error d'enviament

Aquests són tots els casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no compleix amb el que disposa el contracte o ordre de compra, i que, per tant, haurà de contactar amb Open Fun Group, S.L. immediatament i informar-lo de la inconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte facilitades en l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

A continuació, s'informarà a l'Usuari sobre com procedir amb la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, en un termini raonable, si la devolució procedeix o, si escau, la substitució dels mateixos. La devolució o substitució del producte es farà el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini de 14 dies des de la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que la devolució o substitució de l'article insa complidor procedeix. L'import abonat per aquells productes que es retornin per qualsevol defecte, quan existeixi, es reemborsarà íntegrament, incloses les despeses de lliurament i les despeses en què l'Usuari hagi incorregut en la devolució. La devolució es farà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra. En qualsevol cas, sempre estarà als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanteix

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pot adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent a Open Fun Group, S.L., per tant, per la falta de conformitat del mateix que es manifesta dins dels dos anys següents al lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes estan d'acord amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Open Fun Group, S.L. i posseeixin les qualitats que se li presenten; són adequats per als usos als quals es pretenen productes d'un mateix tipus; i presentar la qualitat i el rendiment habituals d'un producte del mateix tipus i que s'esperen fonamentalment d'ell. Si no és així pel que fa als productes lliurats a l'Usuari, l'Usuari haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes comercialats al Lloc Web poden tenir característiques no homogènies sempre que es derivin del tipus de material amb el qual han estat fabricats, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte. D'altra banda, pot ser que l'Usuari adquireixi al Lloc Web un producte d'una marca o fabricació per part d'un tercer. En aquest cas, i tenint en compte a l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, l'Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per saber com exercir el seu dret de garantia legal directament contra ells durant els dos anys següents al lliurament d'aquests productes.

Per a això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

Product added to wishlist
Product added to compare.

The Golf Square utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.