Lliurament

En els casos en què sigui procedent fer el lliurament físic del bé contractat, les entregues es faran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears). Excepte en els casos en què hi hagi imprevistos o circumstàncies extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, l'ordre de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra es lliurarà dins del termini indicat al Lloc Web d'acord amb el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data de confirmació de la comanda.

Si per qualsevol motiu, que li sigui imputable, Open Fun Group, S.L. no ha pogut complir la data de lliurament, es posarà en contacte amb l'Usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest últim podrà optar per tirar endavant la compra establint una nova data de lliurament o cancel·lant la comanda amb la devolució íntegra del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan entre setmana. Si és impossible lliurar la comanda en absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com aconseguir-la de nou. Si l'Usuari no es troba en el lloc de lliurament en la franja horària acordada, haurà de posar-se en contacte amb Open Fun Group, S.L. per concertar el lliurament un altre dia. En el cas que transcorreguts 30 dies des que la teva comanda estigui disponible per al lliurament, i no s'hagi lliurat per causes no imputables a Open Fun Group, S.L., Open Fun Group, S.L. entendràs que l'Usuari vol retirar-se del contracte i es considerarà resolt. Com a conseqüència de l'extinció del contracte, se li retornaran tots els pagaments rebuts de l'Usuari, llevat de les despeses addicionals degudes a l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat de lliurament ordinària menys costosa que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en tot cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es consideri rescindit el contracte.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li pugui ser transmès. A l'efecte d'aquestes Condicions, s'entendrà que el lliurament s'ha produït o que la comanda s'ha lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament acordada. Els riscos que puguin derivar-se dels productes seran assumits per l'Usuari des del moment del lliurament. L'Usuari adquireix la titularitat dels productes quan Open Fun Group, S.L. rep el pagament total de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició realitzada, incloses les despeses d'enviament, o en el moment del lliurament, si es realitza en un moment després de la recepció total de l'import pagat per Open Fun Group, S.L. D'acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), s'entendrà que les ordres de compra de lliurament i/o provisió s'eranen en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament es troba en territori espanyol excepte canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el vigent legalment en cada moment en funció de l'article concret en qüestió.

Product added to wishlist
Product added to compare.

The Golf Square utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.