CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, www.thegolfsquare.com, (d'ara endavant, pàgina web) està en mans de: Open Fun Group, S.L., proporcionada amb CIF B67174664 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona; i les seves dades de registre són el Tom 46296, Foli 176, Full B67174664 i les dades de contacte del qual són: Plaça de Granollers.

Aquest document (així com qualsevol altre document esmentat en aquest document) regula les condicions d'ús d'aquest lloc web (www.thegolfsquare.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d'ara endavant, Condicions). A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Open Fun Group realitza a través del Lloc Web inclou:

- Comerç al detall de béns esportius en establiments especialitzats.

- Comerç a l'engròs de roba i calçat.

- Comerç majorista no especialitzat.

A més de llegir aquestes Condicions, abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, inclosa la política de cookies, i la política de privacitat i protecció de dades d'Open Fun Group, S.L. Mitjançant l'ús d'aquest lloc web o mitjançant la realització i/o sol·licitud de compra d'un producte i/o servei a través d'ella l'Usuari consent estar vinculat per aquestes Condicions i per a tot això, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això, no ha d'utilitzar aquest lloc web. També s'informa que aquestes Condicions poden ser modificades. L'Usuari és l'encarregat de consultar-los cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el Lloc Web com aquells que estiguin vigents en el moment de la compra de productes i/o serveis. Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb el titular mitjançant les dades de contacte facilitades anteriorment o, si escau, mitjançant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accés, navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant, a referir-se, sense tenir en compte, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa accepten, des de l'inici de la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l'aplicació de la normativa legal corresponent de compliment obligatori que sigui el cas. L'Usuari assumeix la responsabilitat de la correcta utilització del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

• Fer ús d'aquest lloc web únicament per a consultes i adquisicions legalment vàlides.

• No fer compres falses o fraudulentes. Si es pogués considerar raonablement una compra d'aquest tipus, es podria cancel·lar i s'informaria a les autoritats pertinents.

• Facilitar dades de contacte veraç i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (vegeu Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per accedir a contractes a través d'aquest lloc web.

El Lloc Web està destinat principalment a usuaris residents a Espanya. Open Fun Group, S.L. no vetlla perquè el Lloc Web compleixi les lleis d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Open Fun Group, S.L. declina tota responsabilitat que pugui derivar-se d'aquest accés, ni garanteix enviaments ni prestació de serveis fora d'Espanya. L'Usuari podrà formalitzar, a la seva disposició, amb Open Fun Group, S.L. el contracte de venda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest lloc web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats podran adquirir al Lloc Web mitjançant mitjans i formularis establerts. Han de seguir el procediment de compra i / o compra en línia open fun group, S.L., durant el qual es poden seleccionar i afegir diversos productes i / o serveis a la cistella, cistella o espai final de la compra i finalment fer clic a: "Comprar".

A més, l'Usuari haurà d'emplenar i/o verificar la informació que se sol·licita en cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es podran canviar les dades de compra. Posteriorment, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Open Fun Group, S.L. ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, també se us informarà per correu electrònic quan s'enviï la compra. Si escau, aquesta informació també podrà posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió amb el Lloc Web. Un cop finalitzat el procediment de compra, l'Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que s'enviarà a l'Usuari per correu electrònic. I, si escau, a través del seu espai personal connectant-se al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari podrà, si ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-la a Open Fun Group, S.L. utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades anteriorment.

L'Usuari reconeix ser conscient, si escau, de la presentació a la seva pàgina web, indicant, però no limitat, i tenint en compte cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, dades del producte, o característiques, com es duran a terme i/o cost dels serveis; i reconeix que la realització de l'ordre de compra o compra materialitza l'acceptació completa i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari, Open Fun Group, S.L. no és el fabricant dels productes venuts o que es podrien comercialitzar al Lloc Web. Encara que Open Fun Group, S.L. fa grans esforços per assegurar que la informació que es mostra al Lloc Web sigui correcta, de vegades els envasos i/o materials i/o components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que es mostra al Lloc Web. Per tant, l'Usuari no només ha de considerar la informació facilitada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible sobre l'etiquetatge, advertències i / o instruccions que acompanyen el producte. Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervenen durant les transaccions realitzades al Lloc Web podran ser arxivades i conservades en els registres informatitzats d'Open Fun Group, S.L. amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions de seguretat raonables i les lleis i reglaments vigents que en aquest sentit són aplicables, i en particular tenint en compte la LOPD i els drets que ajuden els Usuaris d'acord amb la política de privacitat d'aquest lloc web (Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

4. DISPONIBILITAT

Totes les ordres de compra rebudes per Open Fun Group, S.L. a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula novena d'aquestes Condicions) afecta el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si hi ha dificultats en el subministrament de productes o no hi ha productes en estoc, Open Fun Group, S.L. es compromet a posar-se en contacte amb l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que s'hagi pogut pagar amb antelació. Això també s'aplicarà en els casos en què la prestació d'un servei es torni irreastable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus que es mostren al lloc web són els finals, en euros i inclouen impostos, llevat que, per requisit legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'indiquin i apliquin diferents qüestions. Les despeses d'enviament s'inclouen en els preus finals dels productes tal com es mostra al Lloc Web. D'aquesta manera, Open Fun Group, S.L. realitza els serveis de lliurament i /o enviament a través de la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A. En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàticament, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntàriament i lliurement. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però qualsevol canvi no afectarà les comandes ni les compres per a les quals l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de la comanda. Els mitjans de pagament acceptats seran: targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària i Paypal. Les targetes de crèdit estaran subjectes a xecs i autoritzacions per part del banc emissor, si aquesta entitat no autoritza el pagament, Open Fun Group, S.L. no serà responsable de cap retard o incompliment i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Un cop Open Fun Group, S.L. rep l'ordre de compra de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta corresponent per assegurar-se que hi ha prou fons per completar l'operació. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i / o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establert. En qualsevol cas, en fer clic a "Comprar" l'Usuari confirma que la forma de pagament utilitzada és seva o que, si escau, és el legítim titular de la targeta regal o targeta de crèdit. Comandes de compra o compra en què l'Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària es reservarà durant 5 dies naturals des de la confirmació de la comanda per poder deixar prou temps perquè la transferència bancària sigui tingut en compte pel sistema de pagament utilitzat per Open Fun Group, S.L. per al Lloc Web. Quan el sistema rebi la transferència, la comanda estarà preparada i gestionada per a l'enviament. Mitjançant aquesta forma de pagament, l'Usuari ha d'assegurar-se que introdueix correctament l'import exacte de l'ordre de compra, així com el número de compte i la referència de transferència. En cas d'error, Open Fun Group, S.L. no podrà validar la comanda, que serà cancel·lada.

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent fer el lliurament físic del bé contractat, les entregues es faran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears). Excepte en els casos en què hi hagi imprevistos o circumstàncies extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, l'ordre de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra es lliurarà dins del termini indicat al Lloc Web d'acord amb el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data de confirmació de la comanda.

Si per qualsevol motiu, que li sigui imputable, Open Fun Group, S.L. no ha pogut complir la data de lliurament, es posarà en contacte amb l'Usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest últim podrà optar per tirar endavant la compra establint una nova data de lliurament o cancel·lant la comanda amb la devolució íntegra del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan entre setmana. Si és impossible lliurar la comanda en absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com aconseguir-la de nou. Si l'Usuari no es troba en el lloc de lliurament en la franja horària acordada, haurà de posar-se en contacte amb Open Fun Group, S.L. per concertar el lliurament un altre dia. En el cas que transcorreguts 30 dies des que la teva comanda estigui disponible per al lliurament, i no s'hagi lliurat per causes no imputables a Open Fun Group, S.L., Open Fun Group, S.L. entendràs que l'Usuari vol retirar-se del contracte i es considerarà resolt. Com a conseqüència de l'extinció del contracte, se li retornaran tots els pagaments rebuts de l'Usuari, llevat de les despeses addicionals degudes a l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat de lliurament ordinària menys costosa que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en tot cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es consideri rescindit el contracte.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li pugui ser transmès. A l'efecte d'aquestes Condicions, s'entendrà que el lliurament s'ha produït o que la comanda s'ha lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament acordada. Els riscos que puguin derivar-se dels productes seran assumits per l'Usuari des del moment del lliurament. L'Usuari adquireix la titularitat dels productes quan Open Fun Group, S.L. rep el pagament total de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició realitzada, incloses les despeses d'enviament, o en el moment del lliurament, si es realitza en un moment després de la recepció total de l'import pagat per Open Fun Group, S.L. D'acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), s'entendrà que les ordres de compra de lliurament i/o provisió s'eranen en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament es troba en territori espanyol excepte canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el vigent legalment en cada moment en funció de l'article concret en qüestió.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Se sap a l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir les dades necessàries per tramitar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-les tractant Open Fun Group, S.L. a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si escau, a través dels autoritzats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la primera clàusula (Informació General). Així mateix, aquesta informació també podrà ser reanessada per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió amb el Lloc Web. En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Comprar", té accés a l'espai, cistella o cistella on s'escriu les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

Així mateix, l'Usuari es remet a consultar l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús per obtenir més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquireixi productes en o a través del Lloc Web del Titular, se li proporcionen diversos drets, tal com s'indica i es descriu a continuació:

Dret de desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, té dret a retirar-se d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense justificació.

Aquest termini de desistiment caducarà 14 dies naturals des del dia en què l'Usuari o un tercer autoritzat per l'Usuari, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Open Fun Group, S.L. o en cas que els béns que integrin la seva comanda siguin lliurats per separat, 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzi per aquest últim , a part del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que formaven la mateixa ordre de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar a Open Fun Group, S.L. Pot fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web o a través de l'adreça de correu electrònic info@thegolfsquare.com o l'adreça: Carrer Mas racó, 6B, Fornells de la Selva, 17458, Girona, Espanya.

L'Usuari, independentment dels mitjans d'elecció per comunicar la seva decisió, ha d'indicar clarament i inequívocament que és la seva intenció retirar-se del contracte de compra. En qualsevol cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de desistiment que Open Fun Group, S.L. posa a disposició com a part d'aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir amb el termini de desistiment, és suficient que la comunicació que expressa la decisió de retirar-se inequívocament s'enviï abans que expiri el termini.

En cas de desistiment, Open Fun Group, S.L. reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (a excepció de les despeses addicionals escollides per l'Usuari per un mètode d'enviament diferent de la modalitat menys costosa que s'ofereix al Lloc Web) sense cap retard indegut i, en qualsevol cas, com a molt tard 14 dies naturals des de la data en què Open Fun Group , S.L. s'informa de la decisió de retirar per part de l'Usuari.

Open Fun Group, S.L. reemborsarà a l'Usuari la mateixa forma de pagament que l'Usuari va utilitzar per fer la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no comportarà cap cost addicional per a l'Usuari. No obstant això, Open Fun Group, S.L. podrà retenir aquest reemborsament fins que hagi rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari presenti un justificant de la devolució dels mateixos, depenent de quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot tornar o enviar els productes a Open Fun Group, S.L. a: Carrer Mas racó, 6B, Fornells de la Selva, 17458, Girona, Espanya.

I ho ha de fer sense cap retard indegut i, en qualsevol cas, com a molt tard 14 dies naturals des de la data en què es va informar el grup de diversió oberta, S.L. va ser informat de la decisió de retirada. L'Usuari reconeix saber que ha d'assumir el cost directe de la devolució (transport, lliurament) de la mercaderies, si n'hi ha. A més, serà responsable de la disminució del valor dels productes resultants de la manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, característiques i funcionament de la mercaderies.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com estableix l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. A manera d'exemple, i no exhaustivament, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que poden deteriorar-se o caducar ràpidament; CD/DVD de música o vídeo sense el seu embalatge, ja que està segellat de fàbrica; productes que per motius d'higiene o salut estan segellats i han estat desprecintats després del part.

En aquest mateix sentit, es regirà la prestació d'un servei que l'Usuari pugui contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no ajudarà al dret de desistiment als Usuaris quan s'hagi executat íntegrament la prestació del servei, o quan s'hagi iniciat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que , un cop executat el contracte per Open Fun Group, S.L., hauràs perdut el teu dret de desistiment.

En qualsevol cas, no es farà cap devolució si el producte s'ha utilitzat més enllà de la mera obertura del mateix, productes que no es troben en les mateixes condicions en què van ser lliurats o que han patit algun dany després del lliurament.

A més, els productes han de ser retornats utilitzant o incloent tot el seu embalatge original, instruccions i altres documents adjunts, a més d'una còpia de la factura de compra.

En el següent enllaç pot descarregar-se el Model de Formulari de Desistiment:

______________________________________________________________________________

Devolució de productes defectuosos o error d'enviament

Aquests són tots els casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no compleix amb el que disposa el contracte o ordre de compra, i que, per tant, haurà de contactar amb Open Fun Group, S.L. immediatament i informar-lo de la inconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte facilitades en l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

A continuació, s'informarà a l'Usuari sobre com procedir amb la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, en un termini raonable, si la devolució procedeix o, si escau, la substitució dels mateixos. La devolució o substitució del producte es farà el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini de 14 dies des de la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que la devolució o substitució de l'article insa complidor procedeix. L'import abonat per aquells productes que es retornin per qualsevol defecte, quan existeixi, es reemborsarà íntegrament, incloses les despeses de lliurament i les despeses en què l'Usuari hagi incorregut en la devolució. La devolució es farà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra. En qualsevol cas, sempre estarà als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanteix

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pot adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent a Open Fun Group, S.L., per tant, per la falta de conformitat del mateix que es manifesta dins dels dos anys següents al lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes estan d'acord amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Open Fun Group, S.L. i posseeixin les qualitats que se li presenten; són adequats per als usos als quals es pretenen productes d'un mateix tipus; i presentar la qualitat i el rendiment habituals d'un producte del mateix tipus i que s'esperen fonamentalment d'ell. Si no és així pel que fa als productes lliurats a l'Usuari, l'Usuari haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes comercialats al Lloc Web poden tenir característiques no homogènies sempre que es derivin del tipus de material amb el qual han estat fabricats, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte. D'altra banda, pot ser que l'Usuari adquireixi al Lloc Web un producte d'una marca o fabricació per part d'un tercer. En aquest cas, i tenint en compte a l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, l'Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per saber com exercir el seu dret de garantia legal directament contra ells durant els dos anys següents al lliurament d'aquests productes.

Per a això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que la llei ho estableixi, Open Fun Group, S.L. no es fa responsable de les pèrdues següents, independentment del seu origen:

Pèrdues que no fossin imputables a cap incompliment per part teva.

• Pèrdues empresarials (incloent pèrdua de beneficis, ingressos, contractes, estalvi esperat, dades, pèrdua de fons de negociació o despeses innecessàries incorregudes).

Qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment de concloure el contracte de venda dels productes entre les dues parts.

Així mateix, Open Fun Group, S.L. també limita la seva responsabilitat en els casos següents:

• Open Fun Group, S.L. aplica totes les mesures relatives a la visualització fidel del producte al Lloc Web, no obstant això no es responsabilitza de les més mínimes diferències o imprecisions que puguin existir per falta de resolució de pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzin o altres d'aquests.

Open Fun Group, S.L. actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l'empresa encarregada de transportar el producte subjecte a l'ordre de compra. No obstant això, no es responsabilitza dels danys derivats d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, talls de carreteres i, en general, altres sectorials, resultant en retards, pèrdues o robatoris del producte.

• Fallades tècniques que, per motius fortuïts o altres, impedeixen el normal funcionament del servei a través d'Internet. No disponible la no disponible del Lloc Web per motius de manteniment o altres motius, la qual cosa impedeix que el servei estigui disponible. Open Fun Group, S.L. posa tots els mitjans a la seva disposició amb la finalitat de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però està exempt de responsabilitat per causes que no siguin imputables a ella, cas fortuït o força major.

• Open Fun Group, S.L. no es responsabilitza del mal ús i/o desgast dels productes que hagi utilitzat l'Usuari. Al mateix temps, Open Fun Group, S.L. tampoc serà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari retornar el producte correcte.

Amb caràcter general, Open Fun Group, S.L. no es responsabilitza de cap incompliment o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions assumides, quan es deuen a esdeveniments que estiguin fora del nostre control raonable, és a dir, que siguin deguts a causes de força major, i això pot incloure, però no és exhaustiu:

o Vagues, tancaments o altres reclamacions.

o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparacions per a la guerra.

o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

o Impossibilitat d'utilitzar trens, embarcacions, avions, transport a motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

o Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions seran suspeses durant el període en què continuï la causa de força major, i Open Fun Group, S.L. tindrà una pròrroga dins del termini per complir-les durant un període de temps igual a la durada de la causa de força major.

Open Fun Group, S.L. posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir amb les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS ESCRITES I NOTIFICACIONS

En utilitzar aquest lloc web, l'Usuari accepta que la majoria de les comunicacions amb Open Fun Group, S.L. siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l'Usuari consent l'ús d'aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Open Fun Group, S.L. enviï electrònicament compleixin els requisits legals que ha de tenir per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per la llei a l'Usuari.

L'Usuari podrà enviar notificacions i/o comunicar-se amb Open Fun Group, S.L. a través de les dades de contacte facilitades en aquestes Condicions i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Així mateix, llevat que s'estipuli el contrari, Open Fun Group, S.L. podrà contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.

11. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Cap renúncia per part d'Open Fun Group, S.L. d'un dret o acció legal concreta o de la falta de requeriment per part d'Open Fun Group, S.L. d'estricte compliment per part de l'Usuari de qualsevol de les seves obligacions comportarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d'un contracte o les Condicions, ni tampoc l'Usuari eximità del compliment de les seves obligacions.

No entrarà en vigor cap renúncia per part d'Open Fun Group, S.L. de cap d'aquestes Condicions o dels drets o accions derivades d'un contracte, llevat que s'indiqui expressament que és una renúncia i es formalitza i es comunica per escrit a l'Usuari.

12. NUL·LITAT

Si alguna d'aquestes Condicions és declarada nul·la per una decisió final emesa per l'autoritat competent, la resta de clàusules romandran vigents, sense veure's afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Aquestes Condicions i els documents a què es refereix expressament constitueixen tot l'acord entre l'Usuari i Open Fun Group, S.L. en relació amb l'objecte de venda i superposar qualsevol acord previ, acord o promesa acordat o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i Open Fun Group, S.L. reconeixen que han consentit la finalització d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat del que s'esmenta expressament en aquestes Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que l'Usuari facilita a Open Fun Group, S.L. en el desenvolupament d'una transacció al Lloc Web, seran tractades d'acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web, l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades facilitades és veraç.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord derivat o relatiu a l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o a la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o als contractes de venda entre Open Fun Group, S.L. i l'Usuari, se sotmetrà a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot enviar a Open Fun Group, S.L. les seves queixes, queixes o qualsevol altre comentari que desitgi fer a través de les dades de contacte facilitades a l'inici d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, Open Fun Group, S.L. disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris, i que poden sol·licitar a Open Fun Group, S.L. en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte facilitades a l'inici d'aquestes Condicions (Informació General). Probablement, si sorgeix una controvèrsia de la conclusió d'aquest acord de compra entre Open Fun Group, S.L. i l'Usuari, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una resolució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de conflictes en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Product added to wishlist
Product added to compare.

The Golf Square utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.